Hotline +842435402531
(84-4) 6674 2332 - (84-4) 3786 8904
Menu +842435402531

Chiếu sáng thông minh (CityTouch)

CityTouch là giải pháp cho phép quản lý, điều khiển cả hệ thống chiếu sáng của một thành phố chỉ bằng những động tác sờ nhẹ của ngón tay trên điện thoại thông minh hoặc trên máy tính. 

Hệ thống chiếu sáng sử dụng giải pháp CityTouch có thể gọi tắt là hệ thống chiếu sáng CityTouch.

Một số đặc tính của CityTouch

  • CityTouch là một nền tảng phần mềm, cung cấp các ứng dụng web đơn giản để quản lý đèn đường và phân tích dữ liệu chiếu sáng.
  • CityTouch là một giaỉ pháp chiếu sáng thông minh nhưng đơn giản hơn tất cả những hệ thống chiếu sáng thông minh hiện hành.

 

Hệ thống chiếu sáng CityTouch gồm các phần chính sau:

  • Phần mềm, cung cấp các ứng dụng web đơn giản để quản lý đèn đường và phân tích dữ liệu chiếu sáng.
  • Hệ thống đèn LED hoặc đèn truyền thống
  • Hệ thống mạng internet không dây

 

Ích lợi chính từ CityTouch

Với CityTouch bạn có thể:

  • Quan sát, theo dõi, điều khiển từng điểm đèn trong hệ thống trên điện thoại thông minh hoặc trên máy tính
  • Xây dựng chương trình chiếu sáng cho một đèn, một khu vực, khi nào cần chiếu sáng tối đa, khi nào giảm độ sáng, phù hợp với thiên nhiên và môi trường khu vực, tiết kiệm tiêu hao năng lượng, bảo vệ môi trường
  • Quản lý thiết bị đèn như một khối tài sản, biết cái nào hỏng, ở đâu cần thay thế, sửa chữa, kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng của từng điểm đèn, v.v.