Hotline +842435402531
(84-4) 6674 2332 - (84-4) 3786 8904
Menu +842435402531

Chủ trì hoặc tham gia một cuộc họp

Đăng ngày: 21/09/2018 - Lượt xem: 469

 

Chủ trì hoặc tham gia một cuộc họp

 

Đôi điều gợi ý khi chủ trì hoặc tham gia cuộc họp một cách bài bản, chuyên nghiệp của một công ty kinh doanh theo kinh tế thị trường (Trích từ “Sổ tay nhân viên” Komatsu Vietnam, 2009)

 

 

Chủ trì hoặc tham gia cuộc họp

1. Chủ trì một cuộc họp

Chủ trì, tổ chức một cuộc họp chuyên nghiệp, hiệu quả cần:

a.) Chuẩn bị kỹ chủ đề, tài liệu, danh sách người cần tham dự.

b.) Triệu tập cuộc họp cần nêu rõ ai là người cần tham gia ("to:" trong thư điện tử), ai được báo để biết ("c/c" trong thư điện tử), các điểm cần giải quyết, địa điểm, thời gian bắt đầu và dự kiến kéo dài trong bao lâu.

c.) Cư xử đồng đều với tất cả những người tham gia.

d.) Lịch sự, không cắt ngang người phát biểu và không thực hiện công kích cá nhân.

e.) Giải quyết từng vấn đề một, kết thúc đúng giờ.

f.) Viết biên bản cuộc họp và gửi cho các thành viên liên quan.

2. Tham gia cuộc họp

Tham gia một cuộc họp một cách chuyên nghiệp:

a.) Tìm hiểu kỹ chủ đề sẽ giải quyết, chuẩn bị ý kiến và tài liệu chứng minh cho những ý kiến sẽ phát biểu.

b.) Có mặt sớm hơn giờ mời một chút để ổn định chỗ ngồi.

c.) Tham gia nhiệt tình vào nội dung họp, kể cả nghe và tích cực phát biểu. Khi phát biểu, nên trình bày ngắn gọn, có trọng tâm.

d.) Tắt điện thoại di động hoặc để chế độ rung không chuông.

 

 

Tuấn Anh (sưu tầm).

 
Tin tức khác