Hotline +842435402531
(84-4) 6674 2332 - (84-4) 3786 8904
Menu +842435402531

Giá trị cốt lõi

Ba giá trị cốt lõi, được xem là những giá trị tinh thần tối thượng, dẫn dắt hành vi của cả công ty HHA và mọi thành viên, đó là:
   - Đối tác.
   - Tôn trọng.
   - Khát vọng vươn lên.

Đối tác
Cụm từ “Đối tác” vừa là triết lý kinh doanh vừa là giá trị tinh thần cốt lõi quan trọng nhất của HHA.
Khách hàng là đối tác cùng phát triển chứ không đơn thuần là người mua hàng.

Trong mỗi dự án, HHA luôn tôn trọng lợi ích của khách hàng, chỉ bán khi thực sự dự án mang lại lợi ích cho khách hàng. Sự thỏa mãn lâu dài bằng giải pháp hiệu quả, ích lợi thức tế và dịch vụ chu đáo khiến khách hàng hài lòng. Đó cũng là bí quyết mà đội ngũ kinh doanh HHA có thể cạnh tranh bằng chính sách chất lượng, lợi ích, hiệu quả thực tế cho khách hàng.
Chính vì vậy, HHA không bán sản phẩm mà cung cấp các giải pháp chiếu sáng hiệu quả.

Tôn trọng
Tôn trọng bao gồm cả tôn trọng bản thân, chính là lòng tự trọng; Tôn trọng các thành viên khác, tôn trọng khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, tôn trọng luật pháp, quy chế, quy định, sự cam kết, v.v.
Tôn trọng thời gian, cam kết, quy trình, cung cấp giải pháp đúng thời hạn, chất lượng như cam kết. Từ sự tôn trọng đó, quan hệ đối tác ngày càng vững mạnh, tin cậy lẫn nhau.

Khát vọng vươn lên
Là một công ty mới trong lĩnh vực chiếu sáng, muốn đạt được tầm nhìn của công ty, trong 5 năm, muốn trở thành “Đối tác hàng đầu trong cung cấp giải pháp chiếu sáng có điều khiển, kể cả về doanh số, kỹ thuật và chất lượng nhân lực”, không gì khác ngoài khát vọng vươn lên của từng thành viên, từ nhân viên đến lãnh đạo, của cả công ty HHA, đồng điệu với khát vọng vươn lên của cả dân tộc.