Hotline +842435402531
(84-4) 6674 2332 - (84-4) 3786 8904
Menu +842435402531

Retrofit (cải tiến hệ thống đã có)

Retrofit là việc thay thế hệ thống chiếu sáng công nghệ cũ bằng hệ thống chiếu sáng công nghệ LED tiên tiến.

Với việc tiết kiệm đến 60%-70% chi phí điện năng chiếu sáng từ công nghệ LED mang lại, mức đầu tư cho dự án thay thế hệ thống chiếu sáng truyền thống sang hệ thống sử dụng công nghệ LED rất hiệu quả, thường sẽ được bù hoàn trong khoảng 2 đến 3 năm nếu sử dụng chiếu sáng khoảng 12 giờ/ngày.