Hotline +842435402531
(84-4) 6674 2332 - (84-4) 3786 8904
Menu +842435402531

Dự án mới

Dự án mới là xây dựng hệ thống chiếu sáng cho cơ sở mới. Tuy giá trị đèn LED cao hơn giá trị đèn truyền thống, thì với việc tiết kiệm năng lượng, giảm số điểm đèn, giảm lượng dây điện, giảm thiểu chi phí bảo trì, bảo dưỡng, mức bù hoàn đầu tư còn hiệu quả hơn nhiều.

Tuy nhiên, đối với các dự án mới, các nhân viên kỹ thuật HHA cần sát cánh với đơn vị thiết kế ngay từ khâu thiết kế hệ thống điện, để bảo đảm tiết kiệm dây điện, cột điện, thi công, v.v.