Hotline +842435402531
(84-4) 6674 2332 - (84-4) 3786 8904
Menu +842435402531

Nhà máy Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam

Đăng ngày: 20/08/2018 - Lượt xem: 179

Nhà máy Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam

 

Nhà sản xuất các dụng cụ, vật tư y tế vô trùng, sử dụng một lần chuyên nghiệp.

Tin tức khác