Hotline +842435402531
(84-4) 6674 2332 - (84-4) 3786 8904
Menu +842435402531

Sứ mệnh

Sứ mệnh của HHA:
- Thúc đẩy cuộc cách mạng chiếu sáng sử dụng công nghệ LED tại Việt Nam
- Giúp các doanh nghiệp, tổ chức giảm thiểu chi phí chiếu sáng;
- Cải thiện chất lượng ánh sáng, điều kiện làm việc, thân thiện và bảo vệ môi trường.